پیام تبریکیه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان بمناسبت حلول عید سعید فطر

we1

پیام تبریکیه

هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان

بمناسبت حلول عید سعید فطر

3سرطان 1396

 

بنام خداوند دادگر

حلول مبارک عید سعید فطر را برای کافه ملت افغانستان تبریک و تهنیت گفته برایشان سعادت، خوشبختی و آرامی همیشگی از بارگاه خداوند توانا، استدعا می نمایم.

هموطنان باعزت

امسال از عید سعید فطر درحالی تجلیل بعمل می یاوریم که صد ها خانواده درنتیجه حوادث تروریستی در ماه مبارک رمضان که تقریبأ در دو دهه اخیر از خونین ترین ماه خوانده شده است، با چشمان پُر از اشک درسوگ عزیزان ایشان نشسته اند . این بار اول و سال اول نیست که مردم شرافتمند و عذاب دیده ما محفل عید و محفل عزاداری شان یکی شده است.

دوستان عزیز

تروریزم تحمیلی و صادر شده از خارج کشور از چندین سال به اینطرف مردم شرافتمند ما را در پنجال های خونین خود گرفته، بحران می آفریند و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ما را هدف قرار داده است . متاسفانه سران حکومت وحدت ملی نیز درمهار کردن بحران عاجز مانده اند واین عجز آنان باعث گردیده است تا جامعه بطرف انارشی وسیستم نظام بنحوی بطرف ملک الطوایفی گرایش بیابد. بنأ تا دیر نشده دولتمردان ما بدون تعصب درتحکیم وتطبیق یکسان قانون اساسی درجهت تأمین منافع علیای کشور که بنحوی در زیر سیطره بیگانه گان آسیب دیده است ، مصمم گردند.

هموطنان متدین

هیات رهبری و تمام اعضای حزب متحد ملی افغانستان با درک عمیق از اوضاع کنونی کشور امید وار اند تا این ابر سیاه جنگ و خونریزی هرچه زود تر از آسمان کشور ما زدوده شده و زمینه تجلیل مناسب از روز های عید دوباره مساعد گردد که یکدیگر را با خوشی در آغوش بکشیم.

 

نورالحق علومی

رئیس حزب متحد ملی افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.