اعلامیه حزب متحد ملی افغانستان درقبال استراتیژی جدید ایالات متحده امریکا

sambul

به نام خداوند توانا و دادگر

اعلامیه

حزب متحد ملی افغانستان

مورخ 23 اگست 2017

 حزب متحد ملی افغانستان درجهت حفظ استقلال و تمامیت ارضی، توسعه و رشد دیموکراسی، آزادی های شهروندی مبارزه خویش را به پیش برده ودر مواقع مختلف درقبال سیر حوادث سیاسی ، نظامی ، اقتصادی وفرهنگی کشور موضعگیری های مشخص را اتخاذ نموده است. هموطنان گرامی جنگ ناخواسته که بر مردم افغانستان بنحوی تحمیل شده ،سالهای زیادی است که از مردم افغانستان قربانی می گیرد.

از سال 2001 عیسوی و فرو ریختن برج های تجارت جهانی در آمریکا افغانستان وارد مرحلۀ جدید از مناسبات جهانی شد که بازهم در محراق یک جنگ فرسایشی دیگری به رهبری امریکا قرار گرفت. این جنگ برای مردم افغانستان و جامعه جهانی سنگین تمام شده با صرف میلیارد های دالر بدون مشخص شدن نقطه پایان به طولانی ترین جنگ امریکا شهرت یافته است. این جنگ بنابر راهبرد های غلط که از طرف جامعه جهانی و حکومت افغانستان طرح و پیگری شد، جزء بیشتر شدن جنگ و کشتار مردم و قوت گرفتن نیروی مخالف مسلح افغانستان دستاورد مشخصی که بتواند امنیت،آرامش و ثبات برای مردم افغانستان داشته و جامعه جهانی را به قناعت نسبی که بر مشکلات جنگ فایق آمده باشد را متأسفانه در پی نداشته است . درشرایط کنونی که هنوز از حکومت داری خوب اثری نیست روحیه عدم اعتماد بین دولتمردان ما هر روز گسترش می یابد ، عدم هماهنگی بین نهاد های دولتی ،فساد گسترده ، عدم حاکمیت قانون ،فقر وبیکاری ، بی امنیتی وبی ثباتی افزایش قابل ملاحظه نموده است وبه همینترتیب دشمنان مردم وکشور ما بنحوی ازآنحا تسلیح وتجهیز میشوند ومردم ونیروهای امنیتی کشورهر روز قربانی میدهند.

اگرچه ازدیاد نیروهای نظامی خارجی راه حل تأمین صلح وثبات درکشور نیست و ازآنجاییکه تجهیز وتسلیح نیروهای امنیتی کشور در مبارزه با تروریزم ازامکانات دولت نیز بدور است ، حضور وازدیاد نیروهای نظامی خارجی میتواند دولت افغانستان را درمبارزه با تروریزم ممد باشد . توقع میرود تا نیروهای ائتلاف بین المللی توجه خویشرا درجهت حل معضل سیاسی افغانستان نیز معطوف بدارند.

این جنگ فرسایشی که بستر رشد مجدد نیروهای دهشت افگن را زمینه سازی نموده و آنچه استراتژی های جنگی آمریکا و دولت افغانستان بود را زیر سوال برده و تمام کشورهای دخیل در مناسبات افغانستان را به سوء ظن ها و تمایلات جدیدکه زمینه مداخلات جدی تری کشورهای همسایه افغانستان را فراهم نمود، دست باز داد. بنابر همین سیاست های نا روشن جامعه جهانی در قبال جنگ افغانستان، زمینه بر آن دوباره فراهم شد که همسایه های شمالی، شمال شرقی و غرب افغانستان را به ترس مفرط و داشت که مبادا این جنگ گسترش یافته و دامن کشورهای شان را نیز بگیرد.

استراتژی جدید جنگ آمریکا به مثابۀ فرصت و تهدید بازهم اعلان شد، این فرصت جدید که بر محور مبارزه با دهشت افگنی با استقامت های مشخص جنگ با داعش، طالبان و سایر نیروهای مسلح می تواند برای مبارزه با هراس افگنی طرح جدید را ریخت و مزیت استراتژی جدید این است که بگونه نا روشن عمل می کند و این خود می تواند به مثابه یک راهبرد خوب تلقی گردد که بگونۀ غافل گیرانه به قلع و قمع نیروهای دهشت افگن گردد، مشروط برآنکه این استراتیژی سیاست های تقابل با قدرت های منطقوی را درخاک ما بپرهیزد.

بخش دیگری این راهبرد که می تواند به مثابه فرصت و چالش تلقی گردد، سیاست روشن آمریکا در قبال پاکستان که از جمله هم پیمانان درجه یک استراتیژی ایالات متحد امریکا وبرتانیه در منطقه است ، میباشد . همیشه ما صدای خود را بلند کردیم که پاکستان بزرگترین لانه های تروریست پرور داشته و همیشه تروریست ها و نیروهای دهشت افگن را تسلیح، تجهیز و تمویل می نماید و بعد از 17 سال آمریکا و متحدینش به این نتیجه رسیده و سیاست های روشن را در قبال این کشور تروریست پرور اتخاذ نموده است.

بخش دیگر این راهبرد که به مثابۀ فرصت برای مردم تلقی می گردد، تجهیز، تسلیح و اکمال نیروهای امنیتی افغانستان است که آمریکا در استراتژی جدید خویش این امر را وضاحت داده و بزرگترین خواست مردم افغانستان نیز بوده است.

اما با درنظر داشت فرصت های موجود چالش های جدیدی نیز وجود دارد که دولتمردان افغانستان نباید از وجود آن غافل باشد. حمایت چین از موضع پاکستان، حمایت هند از استراتژی جنگ آمریکا و عدم موضع گیری مشخص روسیه مناسبات منطقوی را با شک و تردید های مواجه ساخته و سیاست های جدید را زمینه سازی می نماید. این بر دولتمردان افغانستان است که چگونه می تواند پیمان شانگهای، مناسبات منطقوی و دوستی با کشورهای همسایه را در صدر کارهای خویش قرار داده و مناسبات دوستانۀ خویش را حفظ نماید. این استراتژی جدید اگر با دقت و بگونه درست مدیریت شود، زمینه ساز فایق آمدن بر مشکلات جنگ افغانستان است، اما اگر دولتمردان ما غفلت نمایند و به ادامه گذشته حرکت نمایند نه تنها که این استراتژی مناسبات منطقوی را سخت پچیده ساخته بلکه به چالش های جدی در سطح منطقه به شکل خاص برا مردم افغانستان مبدل خواهد شد.

ومن الله توفیق

نورالحق علومی

رهبر حزب متحد ملی افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.