بیوگرافی مرحوم سلطانعلی ارزگانی عضو هیأت رهبری حزب متحد ملی افغانستان

IMG_0974

بیوگرافی مختصر

مرحوم سلطانعلی ارزگانی

مرحوم سلطانعلی ارزگانی ولدعلی جان عضوهیأت رهبری و یکتن ازبنیاد گذاران حزب متحد ملی افغانستان ، بمثابه یک شخصیت متعهد سیاسی ، اتحاد وهمبستگی فعالان وآگاهان سیاسی کشور را بخاطر حفظ وحراست منافع علیای کشور وایجاد جامعه دموکراتیک ومدنی ، مرفه وعادلانه ، متجدد وپیشرفته را سرخط مبارزات سیاسی خویش تعین کرده بود . نبود مرحوم ارزگانی ضایعه بزرگیست بر مجموع جامعه روشنگری وبل اخص حزب متحد ملی افغانستان .

مرحوم ارزگانی درجریان زندگی اش در پُست های مهم دولتی وسیاسی وظیفه افتخارآمیز را انجام داده است چنانچه بعد از فراغت انستیتوت مترولوژی کورس های قصیرالمدت علوم اجتماعی ، حقوق موفقانه را به پایه اتمام رسانیده ودر بخش های که فهرست میشود ایفای وظیفه نموده اند .

– مامور فنی هوا شناسی میدان هوائی قندهار.

– آمر میدان هوائی لشکرگاه .

– آمر استیشن هایدرولوژی مطالعه و تعین مصرف دریای مرغاب.

– آمر میدان هوائی ترینکوت.

– رئیس سارنوالی زون جنوب غرب .

– والی ارزگان .

– معاون رئیس تنظیمه زون جنوب غرب.

– والی دایکندی .

مرحوم سلطانعلی ارزگانی دراین آواخر دربخش سازمانهای اجتماعی کشور غرض بسیج جوانان بادرک کشور بخاطر رسیده گی بر مشکلات ایشان مصروفیت داشتند . خصوصیات مرحوم ارزگانی را شجاعت ، لیاقت و صداقت برجسته ساخته بود.

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.