اعلامیه حزب متحد ملی افغانستان بمناسبت حوادث اخیرکشور

 

 sambul

اعلامیه

حزب متحد ملی افغانستان

بمناسبت حوادث اخیر کشور

مورخ 1 عقرب 1396

درجریان چند دهه اخیر مردم شریف ما به قدر کافی مصایب جنگ ، خشونت، ظلم و بی عدالتی، خانه و یرانی، آواره گی و شهادت را متحمل گردیده اند . دشمنان مردم، تمامیت ارضی ، هویت ملی ، وحدت ملی وحاکمیت ملی ما در و جود تروریست ها این گروه متحجروباداران خارجی شان چون پاکستان در برهم زدن ثبات و دوام بحران تلاش مینمایند. حملات وحشیانه هفته اخیر تروریست ها بالای ولسوالی ها ، شهر ها ، اماکن مقدسه ،تأسیسات دولتی وبه آتش کشیدن آنها مصداق این امر است . ما ضمن تقبیح حملات مسلحانه وانتحاری اخیرترروریست ها در شهر کابل ولایات غزنی ، پکتیا ،غور وقندهار، توجه دولت مردان حکومت وحدت ملی را در گزینش کادرهای متعهد و متخصص ارگان های کشفی و امنیتی خواهانیم . دولتمران ما باید به مصلحت های غیرمعقول درانتخاب کادرها که هرروزچون موریانه پایه های حکومت وحدت ملی را میخورد، نقطه پایان دهند . باید متخصصین زمام امور را در ارگان های کشفی وامنیتی به دست گیرند تا با مدیریت لازم در شرایط موجود ملی وبین المللی منافع ملی را ارجحیت دهند . نصب افراد متخصص لایق، کاردان ومدبر در حرکت دادن کشور به سوی ثبات وآرامش نقش کلیدی را ادا مینماید. هم اکنون هزاران کادر متخصص عرصه های مختلف علوم وفنون در کار های غیر تخصصی خویش مصروف اند، حکومت وحدت ملی باید ازسیاست های نوسانی ، تعصب ونا مشخص جلوگیری نماید وبا جذب ایشان در ارگان های امنیتی اعتماد آنها را کمایی کند تا از یک طرف عرصه های مختلف ادارۀ دولت تخصصی گردد واز طرف دیگرجلو همچو حوادث که ثبات در کشور را تضعیف وخدشه دار میسازد، گرفته شود.

دراخیر برروح پاک شهدای این حوادث اتحاف دعا وبرای مجروحین آن شفای عاجل آرزو میکنم.

نورالحق علومی

رهبر حزب متحد ملی افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.