بیانیه حزب متحد ملی افغانستان درمورد اظهارات ریکس تیلرسون درمیدان هوائی بگرام

 

 we1

بیانیه

حزب متحد ملی افغانستان

درمورد اظهارات ریکس تیلر سون درمیدان هوائی بگرام

2 عقرب 1396

درجامعه دموکراتیک ، جنگ  وسایر تهدیدات علیه امنیت ملی بااهمیت ترین مسایلی اند که یک کشوربه آن روبرو میشود واین دولت های مردمی اند که درقبال مسایل مبرم وسرنوشت ساز جامعه خود تصمیم اتخاذ مینمایند.

آنکه درجریان سفر ریکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در میدان هوائی بگرام اتفاق افتاد ودراین سفر چقدرعرف دیپلوماتیک رعایت گردیده موضوع بحث ما نیست( نزدمامنافع علياى كشور ارجحيت دارد ). ولی آنچه تاسف آوراست، اظهارات تیلرسون درحضور داشت محترمین اشرف غنی رئیس حکومت وحدت ملی ، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه وسایر اراکین بلند پایه حکومت وحدت ملی است. تیلرسون دراین نشست گفت” ما خواهان پیدا نمودن زبان مشترک با طالبان استیم تا آنان علاقه شانرا به روند صلح ودر کل برای اشتراک در حکومت نشان دهند”. درحالیکه ما از پروسه صلح عادلانه وقانونمند بحیث نیازمبرم جامعه پشتیبانی میکنیم ، ازعدم توجه به نهاد های مردم سالار که حکومت داری سالم وروند صلح وثبات را درکشور به چالش میکشاند ، سخت متاثریم.

ایکاش دوستان بین المللی ما بمثابه مدافعین جامعه دموکراتیک درافغانستان بجای حضوربنیادگرا ودشمنان دموکراسی و منافع علیای کشور از حضور واشتراک احزاب سیاسی بمثابه یکی از ارزش های دموکراتیک درنظام حرف میبردند. این نتیجه فعالیت های خصمانه و تروریستی طالبان است که خسارات مادی ومعنوی را جامعه ما متحمل گردیده است وآنانیکه تا هنوزبمثابه سازمان تروریستی درفهرست سیاه ملل متحد درج اند ، چگونه درنظام سیاسی کشور راه خواهند یافت؟. ولی آنانیکه درمطابقت به قانون اساسی کشور درجریان تقریبأ یکنیم دهه مبارزه سیاسی ومدنی نموده اند وبمثابه رکن اساسی جامعه مدنی قابل محاسبه میباشند ، از نظر دور اند وحتی کوچکترین اهمیت با آنان قایل نیستند. مابرآنیم که احزاب سیاسی کشور در مطابقت به قانون احزاب سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان بمثابه قدرت مردمی کمبود دولت را تکمیل خواهند نمود.

بااحترام

نورالحق علومی

رهبر حزب متحد ملی افغانستان

 

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.