فراخوان نهاد ملی ومردمی

بسم الله الرحمن الرحيم

هموطنان عزیز وگرامی ، شخصیت های محترم ملی ومترقی کشور ، علمای کرام ، دانشمندان محترم ، روسای محترم احزاب ملی ، مترقی ودموکرات کشور ، روسای محترم سازمان های اجتماعی وجامعه مدنی ، تجاران ملی وپیشه وران معزز !

کشور عزیز ما افغانستان با موقعیت حساس جغرافیایی که داردامروز به یک گرهگاه پیچیده سياسی، نظامی و اقتصادی جهان مبدل گرديده است. انتظارمیرفت و”میرود” که جامعه بین المللی اين کشور را ازاین وضعیت اسفناک وبحرانی نجات داده و صلح و امنیت را در آن اعاده نموده وبه سوی ، ترقی وانکشاف سمت خواهد داد. بادريغ که بحران، جنگ ورويا رويی های نظامی کماکان ادامه دارد. اعاده صلح، ، تامین ثبات سياسی، استقرار نظـام سازی و راه اندازی تحولات دموکراتيک بمثابه آرزوهای دیرینه مردم اين کشور متاسفانه ، هنوز که هنوز است در چشم انداز دیده نمی شود.

حقيقت تکان دهنده دیگراينست که علی الرغم حضور نظامی وسياسی جامعه بین المللی درافغانستان، دولتمردان ما حق ونیـازمبرم مردم اين کشوررا که اعاده صلح ودموکراسی میباشد کنار گذاشته و هر کدام درپی حفظ منافع خويش و پياده نمودن اهداف گروهی خویش گردیده اند .

حوادث سال های اخیر درکشور بحران اعتماد را بین مردم ، دولتمدارن وسیاستمدارن ما آنقدر شدت بخشیده است که ،مردم خویشرا به عنوان ابزار یا محمولهً احساس مینمایند که در مواقع ضرورت از ایشان استفاده بعمل آمده وبعد از تصرف قدرت و دسترسی به امکانات مادی ،معنوی ونیل به اهداف گروهی وقومی دولتمداران ، به باد فراموشی سپرده شده اند. متاسفانه حکومت وحدت ملی خدمات و منابع دولت را به واسطه گرایش ها، بیک تفکر خاص تخصیص داده ، نه تنها نا امیدی و بی اعتمادی را دربین اقوام مختلف جامعه رشد داده اند، بلکه روحیه وحدت ملی و آشتی ملی را که بشکل نسبی آن که هنوز دربین جامعه نفس می کشد ، جریحه دار نموده است . در چنین وضعیت ناهنجار سیاسی ، نظامی ، اقتصادی و اجتماعی کشور بدون شک اشتراک نهاد های سیاسی در محور منافع ملی یکی از ضرورت های مبرم جامعه ما بشمار میرود. بر مبنای این ضرورت مبرم وتاخیر ناپذیر، و به خاطرتداوم مبارزه هدفمند و موثر بخاطر اعاده صلح و ثبات وانجام تحولات عمیق اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی و در غایت تا مین سعادت مادی ومعنوی مردم کشور ضرورت تشکل همه عناصر ونیروهای وطندوست، دموکرات، ملی وطرفدار آزادی انسان در یک نهاد ملی ومردمی ….. وتأثیر گذار ، که یگانه وسیله مؤثر برای جلوگیری کشوراز سقوط در پرتگاه نیستی باشد ، احساس میشود . نباید فرُصت را ازدست داد ودرآینده اظهار ندامت کرد . خواست شریفانه ماست تا همه، بدون خود بزرگ بینی و خود محوری درتدوین وتکوین پلاتفروم نهاد ملی ومردمی …. با حفظ استقلالیت تشکیلاتی دریک ساختاربزرگ سیاسی حضوربهم رسانیم ودرتأسیس وتحقق اهداف معقول ملی ودموکراتیک آن دست به دست هم دهیم .

نورالحق علومی

وزیر پیشین وزارت امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان

و رهبر حزب متحد ملی افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.