جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر یافت

555

جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان امروز 18 عقرب 1396 هجری درشهر کابل تدویر یافت . درآغاز جلسه بعد از تصویب اجندا محترم نورالحق علومی رهبر حزب متحد ملی افغانستان حضور اعضای هیأت رئیسه حزب را درجلسه خیر مقدم گفتند . متعاقبأ محترم علومی درمورد وضعیت سیاسی ونظامی کشور صحبت مبسوطی نموده ، گفتند ” متاسفانه وضعیت امنیتی کشور درجریان هفته های آخیر بوخامت گرائیده است . ترور شخصیت ها در ولایات، حادثات تروریستی اخیر  واسطه نظامیان اکادمی نظامی در چهاراهی قمبر ،سرک 14 وزیر اکبرخان وتلویزیون شمشاد که تعدادی زیادی از همشریان ما را شهید وزخمی نمود ، مصداق این امر است . تائید استراتیژی امنیتی امریکا درقبال افغانستان و منطقه از جانب ناتو وازدیاد نیروهای ناتو در افغانستان متاسفانه در رابطه به تضعیف نیروهای دهشت ، وحشت و تروریست ها موثریت چندان نداشته بل وضع کشور ، بطرف بی ثباتی هرچه بیشتر کشانده میشود. بار ها درجریان صحبت های مان صراحت داده شده است که کشورهای دوست وذیدخل درقضایای افغانستان باید توجه شانرا درحل سیاسی مسایل افغانستان معطوف بدارند “.

888

محترم علومی دربخشی دیگر صحبت ایشان افزودند ” ارتشا وفساد اداری انقدر در تاروپود کشور دمیده است که حتی وکلای شورای ملی معترف به فساد میشوند . میخواهم صراحت دهم که جنگ فعلی کشور جنگ دو قوم نیست . نباید فراموش کرد که جنگ افغانستان ، جنگ اقوام با هم برادر نیست ، بل جنگ منافع ابرقدرت ها ، جنگ دستگاه های استخباراتی اجانب ، جنگ های نیابتی همسایه های مغرض است که اولاد این وطن را ازبین میبرد . نباید دربین اقوام شریف این کشور اهداف استخباراتی کشورهای بیگانه وبخصوص ای اس ای ترویج گردد . ثانیأ افغانستان به وحدت ملی ، وفاق ملی ، حفظ هویت ملی و حفظ تمامیت ارضی واستقلال سیاسی خویش نیازمند است . دیگر زخم های خونین این مرز بوم از پاشیدن نمک واسید دشمنان نا سور گردیده است و این زخم ها جدأ به مرهم وحدت ملی نیاز دارند تا نفاق ملی”.

666

محترم علومی درجریان صحبت خویش اضافه نمودند” حکومت وحدت ملی تصمیم ندارد تا انتخابات شورای ملی کشور به وقت زمان اش برگزار گردد و تاکید ما بر، برگزاری انتخابات به وقت تعین شده آن است . همچنان ما مواضع خویشرا در وارد شدن تصحیحات درنظام انتخاباتی به مراجع ذیربط کتبی ارسال داشتیم   “.

دربخش دوم کار جلسه محترم سرمچار عضو هیأت رئیسه و مسوول کمیسون کار با احزاب سیاسی گزارش خویشرا در رابطه به ملاقات های که با احزاب ، نهاد های اجتماعی وجامعه مدنی در رابطه به تاسیس نهاد ملی ومردمی …. صورت گرفته بود ،به جلسه ارائه داشتند که مورد حمایت اعضای هیأت رئیسه قرار گرفت . به همینترتیب در بخش دیگر کار جلسه محترم محمد ابراهیم سکندری عضو هیأت رئیسه ورئیس دفتر سیاسی طرح اهداف کوتاه مدت حزب را به جلسه پیشکش نمودند که بعد از جروبحث صمیمانه اهداف کوتاه مدت حزب مورد تأئید وتصویب جلسه قرار گرفت . همچنان محترم آرش عضو هیأت رئیسه ومسوول کمیسیون نهاد های اجتماعی گزارش خویشرا به جلسه ارائه داشتند ودر اخیر محترم غفوری سرپرست معاونیت اجرائیه حزب پلان شش ماه حزب را به جلسه پیشکش نمودند که مورد تأئید وتصویب جلسه هیأت رئیسه قرار گرفت و جلسه درفضای صمیمت به پایان رسید.

IMG_1076

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.