پیام تسلیت شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان بمناسبت وفات والده محترم جمشید پایمرد

sambul

پیام تسلیت وهمدردی

شورای اروپایی

حزب متحد ملی افغانستان

بازگشت همه به سوی اوست !

با تآثروتآلم فراوان اطلاع حاصل نمودم که والده گرامی رفیق محترم جمشید “پایمرد” – یکی ازمبارزان نستوه راه عدالت وجنبش ترقیخواه کشورما دراثرمریضی ایکه عایدحال شان بود بتاریخ دهم جنوری سال 2018 میلادی چشم ازاین جهان فانی بسته و به رحمت الهی پیوسته اند.درحالیکه خودرا دراین ماتم بزرگ با رفیق پایمرد عزیز وهمه فامیل گرامی شان شریک میدانم ، مراتب تسلیت وهمدردی عمیق خویش وهمه اعضای پرافتخار حزب متحدملی افغانستان در اروپا را خدمت ایشان وتک تک خانواده گرامی شان ابراز داشته ، برای آن مادر بزرگوارکه سالیان زیادی درخدمت اهل معارف وتربیه نسل اگاه ومترقی کشورعزیزما بودند از خداوند متعال بهشت برین وبرای همه فامیل بزرگ ایشان ، بازمانده گان ، اقارب و دوستان شان صبرجمیل وشکیبایی استدعا مینمایم.

انالله وانا الیه راجعون

روح آن مرحومه مغفوره شاد

ویادوخاطرات فراموش ناشدنی شان گرامی باد !

باحرمت

نجیب الرحمن “شمال “

رئیس شورای اروپایی حزب متحدملی افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.