پیام تبریکیه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان بمناسبت عید سعید فطر

we1

پیام تبریکیه

هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان

24 جوزای 1397

هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان حلول عید سعید فطر را برای کافه ملت متدین کشور ،اعضا ورهبری حزب متحد ملی افغانستان تبریک وتهنیت عرض میدارد .

هموطنان گرامی !

عید سعید فطررا اینبار نیز درحالی خوش آمدید واستقبال مینمائیم که جو سیاسی وامنیتی کشور بیشتر بوخامت گرائیده است . اگر ازیک جانب آتش بس بین دولت وگروپ مسلح مخالف ( طالبان) درایام عید، مردم را نسبت به شرایط امن امیدوار ساخته است ازجانب دیگر چالش های ناشی ازعملکرد های غیر مسوولانه و اتخاذ تصامیم نادرست حکومت وحدت ملی ،اوضاع سیاسی و امنیتی کشور را متشنج ساخته است. باید دراتخاذ تصامیم بزرگ وبا اهمیت که به سرنوشت مردم و کشورعزیزما تعلق میگیرد، دقت لازم صورت گیرد و دولتمردان ما منافع تمام اقوام باهم برادر کشور را جدأ مد نظر گیرند . درآنصورت مردم بمثابه قدرت واقعی در نظام سیاسی کشور خویشرا ذیدخل دانسته و تصامیم آنرا مرعی الاجرا قرار میدهند .

مردم شرافتمند ومعزز!

با اغتنام از فرُصت یکبار دیگر روزهای عید خوش توأم با صحتمندی را برای شما مردم غیور ، متین و بادیانت کشورعزیز خواهانیم. امید کشور عزیزما همیش درصلح وترقی بسر ببرد.

نورالحق علومی

رهبر حزب متحد ملی افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.