پیام تسلیت هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان بمناسبت وفات انجینر حاجی سمیع اقبال

we1

پیام تسلیت

هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان

30.07.2018 

باتألم واندوۀ فراوان آگاهی حاصل نمودم که رفیق نهایت عزیز ، فرهیخته ، فروتن ، شجیع وشخصیت متبارز سیاسی نیروهای ملی ، مترقی ودموکرات کشور انجینر حاجی سمیع اقبال عضو هیأت اجرائیه حزب متحد ملی افغانستان و رئیس شورای سراسری حزب متحد ملی افغانستان در فدراسیون روسیه ، داعیه اجل را لبیک گفته وبه رحمت حق پیوست.

انالله وانا الیه راجعون

مرحوم انجینر حاجی سمیع اقبال به عنوان یکتن ازبنیاد گذاران حزب متحد ملی افغانستان ، همیش به وحدت مجموع نیروهای ملی ومترقی کشور دریک ساختار واحد سیاسی تأکید میورزید و ایشان عملأ دراین روند گام های عملی و خستگی ناپذیر را برداشت.

انجینر اقبال بمثابه یک شخصیت متعهد سیاسی، اتحاد وهمبستگی فعالان و اگاهان سیاسی کشور را بخاطر حفظ و حراست منافع علیای کشور وایجاد جامعه دموکراتیک و مدنی ،مرفه و عادلانه ،متجدد و پیشرفته را سرخط مبارزات سیاسی خویش تعین کرده بود . نبود مرحوم اقبال ضایعه بزرگیست برمجموع جامعه روشنگری وبل اخص حزب متحد ملی افغانستان ، میخواهم بدین وسیله تاثرات عمیق قلبی خویشرا خدمت خانم وفرزندان عزیز مرحوم انجینر اقبال وتمام اعضا ورهبری حزب متحد ملی افغانستان ابراز نموده وبه روح متوفی اتحاف دعا نمایم.

 

نورالحق علومی

رئیس حزب متحد ملی افغانستان

ورهبر جبهه ملی مردم افغانستان

 

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.