پیام تسلیت هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان ورهبری جبهه ملی مردم افغانستان بمناسبت حادثه کلپ ورزشی میوند

sambulwe1

پیام تسلیت

هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان

وشورای رهبری جبهه ملی مردم افغانستان

16 سنبله 1397 شهرکابل

دوحادثه پی هم انتحار وانفجار که توسط گروه های وحشت ودهشت درکلپ ورزشی میوند ومقابل دروازه ورودی آن کلپ در دشت برچی بوقع پیوست ،جان دها تن از هموطنان شریف ما را گرفت ودها تن دیگر را مجروح نمود. که بروح پاک شهدای این حادثه اسفناک اتحاف دعا ، برای مجروحین شفای عاجل وبه فامیل های محترم شهدا صبرجمیل استدعا مینمائیم .

انالله وانا الیه راجعون

متاسفانه درهفته های گذشته جوسیاسی وامنیتی کشور هرچه بیشتر بوخامت گرائیده است واین همه چالش ها، ناشی ازعملکرد های غیر مسوولانه و اتخاذ تصامیم نادرست دولت درقبال اوضاع سیاسی و امنیتی کشور میباشد . ما متیقن استیم که مردم شریف ما برداشت خویشرا از سیاست های ماجراجویانه اجانب و اعمال شان نسبت به منافع علیای کشور نموده اند . هرفرُصتی که غرض تصامیم بزرگ ملی درکشور مساعد میگردد ، گروهای تروریستی به اثرهدایات اجانب وضع کشور را بطرف تشنج کشانده و خواستند تا با حرکات ضد انسانی ایشان وحدت ملی ، هویت ملی ، حاکمیت ملی ما را صدمه زده وازآن برای منافع شان استفاده نمایند . امروز همه میدانیم که جامعه ما بطرف انتخابات سالم ودموکراتیک شورای ملی و انتخابات ریاست جمهوری راه هموار میکند واینکه افغانستان دارای یک حکومت مردمی برخاسته از اراده مردم باشد ودرجهت منافع علیای کشور قرار گیرد مورد پسند اجانب قرار نمیگیرد وسعی مینمایند تا این روند را مختل نمایند ما باید سعی نمائیم تا اراده برحق مردم درانتخابات آینده کشور انعکاس و تحقق بیابد و با انتخاب نماینده های مردم در شورای ملی کشور و با داشتن یک دولت واقعأ مردمی وکارا درجهت تامین رفاه وآسایش مردم، گام های عملی و استوار برداریم .

نورالحق علومی

رئیس حزب متحد ملی افغانستان

ورهبر جبهه ملى مردم افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.