عبدالقیوم میرزاده: ملت، منافع ملی،دولت- ملت درافغانستان

qq

ملت، منافع ملی، دولت-ملت درافغانستان

عزیز خواننده گرامی لطف نموده بالای لینک کلیک نمائید

یادداشت نویسنده : دوستان وعلاقمندانیکه اراده تبصره ، نقد وتکمیل کردن این نبشته رادارند با آدرس ایمیل (   qmirzada@kpnplanet.nl  ) تماس گیرند . از لطف شما قبلأ اظهار سپاس وامتنان مینمایم .

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.