جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید

IMG_3311

جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر

بتاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۰جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تحت ریاست محترم نورالحق علومی رئیس حزب متحد ملی افغانستان ورهبر جبهه ملی مردم افغانستان پیرامون ارزیابی پروسه انتخابات سال۱۳۹۷ مجلس نماینده گان در دفتر مرکزی حزب تدویر گردید .

محترم علومی درآغازجلسه فرمودند” مسرور هستیم که جلسه هیات رئیسه بعد از مدتی معطلی که علت ان مصروفیت همه رفقا در پروسه برگزاری انتخابات ولسی جرگه بود با حضور شما رفقا امروز مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۰ دایر می گردد. طبعیست که هر کدام ما در روند این پروسه سهم مشخص خود را داشتیم و در پهلوی سهمگیری در هر مرحله ان برداشتهای خود را هم داریم که منبع قضاوت های معین ما در ارتباط به پیشبرد پروسه انتخابات قرار خواهد گرفت .

طوریکه همه شاهد بودیم انتخابات ولسی جرگه مطابق به جدول زمان بندی بتاریخ ۲۸ برج میزان توام با کم کاریها و نارسایی های کلان و کوچک کمیسیون مستقل انتخابات، موظفین و تخنیک سایت های انتخاباتی آغاز و بنابر موجودیت نواقص و کم کاری ها بروز ۲۹ میزان خاتمه یافت.

در انتخابات حزب متحد ملی افغانستان و جبهه ملی مردم افغانستان در ولایت کابل و برخی ولایات کشور یا کاندیدا های خود را داشته و یا از یک کاندیدا مشخص حمایت نموده است و بهمین مناسبت شورای عالی حزب از آغاز پروسه انتخابات به منظور ابراز همکاری و حمایت از کاندیدا های حزب بیک سلسله تدابیر موثر از هنگام آغاز ثبت نام، کمپاین انتخاباتی الی ختم پروسه انتخابات متوسل گردید ، که شما درجریان استید”.

محترم علومی دربخش صحبت ایشان اضافه نمودند ” ناگفته نباید گذاشت که در نتیجه فعالیت های دقیق و دوامدار حزب به تعداد ۷ تن از ولایت کابل و ۲۹ تن در سطح ولایات کشور در لست نهایی کاندیداها موفقانه جاگرفتند که از جمله محترم رفیق الیاس شمس قبل از اغاز پروسه رای گیری از کاندیداتوری شان به نفع دیگر کاندیداهای حزب از ولایت کابل انصراف شانرا رسمآ اعلام نمودند و به تعداد ۶ تن کاندیداهای حزب در ولایت کابل به کار زار انتخاباتی ادامه دادند. متاسفانه که بنابر برخی نارسایی های کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات تا کنون معلوم نگردیده است و حتی موقف شش کاندیدای حزب در ولایت کابل هم روشن نمی باشد.

قابل یاد آوری میدانم که حزب کمیسیونهای مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی را بیشتر تحت فشار قرار داده است که ارای مردم را به طور شفاف مورد بررسی قرار داده و ارای سفید را از ارای سیاه تفکیک نماید.

رفقای گرانقدر!

انتخابات یک پروسه ملی است ایجاب میکند اعضای حزب متحد ملی افغانستان بنابر مراعات اصل مرامیک حزبی بیشتر از هر قشر دیگر اجتماع افغانی در برگزاری شفاف و دور از تقلب انتخابات سهم بگیرند همانطوریکه بمشاهده رسید دفتر مرکزی، شورا های حزبی ولایتی و برخی اعضای هیات رئیسه در انجام رسالت ملی شان در این راستا سعی و تلاش خسته گی ناپذیر انجام دادند، مخصوصآ کار رفیق حیدری در این عرصه قابل قدر است و از ایشان ابراز تشکر مینمایم.

در کار کمیسیون مستقل انتخابات نواقص زیاد موجود بود که قسمآ ناشی از کم کاریهای موظفین کمیسیون و قسمآ تدابیر سازمان یافته به منظور راه دادن تقلبات و تخلفات گسرده به نفع کاندیدا های مشخص خود شان بوده است.

من در اینجا به برشماری ان باعث ضیاع وقت نمیشوم صرف یاد آور میشوم که تمام کمبودیها و نواقص در روند پروسه انتخابات بوقت و زمان ان رسمآ به کمیسیون شکایات انتخاباتی و خود کمیسیون مستقل انتخابات سپرده شده است.

رفقا عزیز!

حزب متحد ملی افغانستان با وجود همه ی کاستی ها و کمبودیها و تمامی پرابلم های موجود و در حال زایش، قاطعانه مصمم است که وظایف و مکلفیت های خود را از طریق مبارزات پیگیر و خستگی ناپذیر در کلیه عرصه های حیات سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با در نظرداشت شرایط ملی، منطقه ای و بین المللی مسئولانه ادا نماید. حزب و جبهه حتی المقدور با قطع نظر از نتایج انتخابات شرم آور و پر از تقلب و تخلف که نه تنها مردم ما بلکه جهانیان نیز احساس کرده اند رسالت خود را انجام داده و در انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز انتخابات را به دست تقدیر نخواهد سپرد بلکه فعالانه در آن سهم خواهد داشت. آنچه را که به اطمینان میتوان گفت بعید دانستن انتخابات در عدم تهدید های خارجی و آسیب پذیریهای داخلی، شفاف و دور از تقلب و تخلف ریاست جمهوری است زیرا طوریکه میدانیم دشمن وجود دارد، زمامداران به خود اندیش و زورمندان منحرف و تمامیت خواه با همه ای توان عجولانه میکوشند که کام شیرین چندین ساله آنها تلخ و زهرآگین نشود. اما حزب متحد ملی و جبهه ملی مردم افغانستان هرگز بعنوان تماشاگر و ناظر صحنه باقی نخواهد ماند. همانگونه که رهبری حزب خود را مکلف میداند تا از همین اکنون با تهیه و تدوین پلان کاری و مشخص ساختن پیام ها و شعار ها با جدیت بیشتر به شناخت متحدان و هم پیمانان ما توام با هوا خواهان در تلاش است به تمامی اعضای حزب همچنان جدآ دستور میدهد که کار خود را در همین راستا آغاز و از کار و فعالیت خود در این زمینه توام با نظریات و پیشنهادات در مورد چگونگی سهمگیری در انتخابات ریاست جمهوری به مرکز ارسال نمایند.

دربخش دیگر جلسه در مورد موضعگیری مستقل حزب متحد ملی افغانستان دررابطه به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی افغانستان فیصله گردید، که درانتخابات ریاست جمهوری سال آینده، رهبری حزب متحد ملی افغانستان وجبهه ملی مردم  افغانستان مشترک با متحدین سیاسی خویش کاندید واجد شرایط را که همچنان ازحمایت مردم برخوردار باشد، معرفی نماید .

برای سازمان دهی موثر وظایف مطروحه، حزب در نظر دارد تا جلسات رهبری جبهه ملی مردم، جلسه وسیع بنیاد زنان و جوانان حزب، جلسه شورای همکاری احزاب سیاسی ملی مترقی ودموکرات کشور و جلسه فعالین حزب را دایر نماید .

دربخش تشکیلاتی ، نظر به پیشنهاد شعبه تشکیلات مرکزی حزب ،هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان محترم نوراحمد غفوری را بحیث معاون اجرائیوی حزب متحد ملی افغانستان انتخاب نمود.

در اخیر ،جلسه یک بار دیگر توجه رفقا را به مکلفیت های آینده حزب برای سازماندهی اماده گی ها و سهمگیری در انتخابات ریاست جمهوری معطوف نمود. جلسه بعد از تبادل نظراشتراک کننده گان وآرزوی موفقیت در انتخابات پشیرو موفقانه خاتمه یافت .

 

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.