پیام تبریکیه هیأت رهبری حزب متحد ملی افغانستان وجبهه ملی مردم افغانستان بمناسبت حلول سال نوعیسوی

we1

پیام تبریکیه

هیأت رهبری حزب متحد ملی افغانستان

و هیأت رهبری جبهه ملی مردم افغانستان

31.12.2018

 

هموطنان عزیز وگرامی !

حلول سال نو 2019 عیسوی را برای تمام مردم شریف وبا عزت ما درداخل و خارج کشور ازاعماق قلب تبریک گفته ، آرزومندیم سال 2019 برای مردم وکشور عزیز ما یک سال پربرکت و پرمیمنت باشد و مردم ما درفضای صلح وامنیت سال های نو آینده را هرچه با شکوه تر تجلیل نمایند .

سال پار را مردم وجامعه ما نسبت عدم یک استراتیژی روشن دولت درقبال مسایل نظامی ، اقتصادی واجتماعی ، باتحمل رنجها ،دردها ،مشکلات ،الام وقربانی های فراوان درفقر وبیکاری ، درجنگ وناامنی ، درفساد وخشونت گذشتاندند.

خوشبختانه امسال مردم شریف ما با آرزوی رسیدن به خواست ها و امید های ایشان وبیرون رفت از حالت بحرانی کنونی بطرف صلح ، ثبات ورفاه از سال نو عیسوی درحالی تجلیل بعمل مییاورند که درست بعد از سپهری شدن چند ماه کشورعزیزمان شاهد چهارمین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود . امید اینبار کمیسیون مستقل انتخابات ، انتخابات ریاست جمهوری را در مطابقت به قانون و عاری از تقلب وتذویر، برگزار نماید. ما باور کامل داریم که فقط بااشتراک وسیع وسهم فعال مردم در پروسه انتخابات میشود درراه تحقق تحولات دموکراتیک به سود اکثریت زحمتکشان که حیات اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی آنان را تضمین مینماید نقش وطندوستانه خودرا ایفا نمائیم.

امیدواریم سال 2019 عیسوی را مردم وکشور عزیزمان در صلح ،ثبات ،امنیت وخوشبختی بگزرانند.

نورالحق علومی

رئیس حزب متحد ملی افغانستان

ورهبر جبهه ملی مردم افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.