پیام تسلیت شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان بمناسبت وفات الحاج شیرمحمد شیرزی

we1

پیام تسلیت وهمدردی

شورای اروپایی حزب متحدملی افغانستان

02.01.2019

بازگشت همه بسوی اوست!

با تآثروتآلم فراوان اطلاع حاصل نمودم که الحاج شیرمحمد شیرزی – کاکای بزرگوار رفیق نورمحمد سلطانی – رئیس شورای کشوری انگلستان حزب متحدملی افغانستان درشهرلندن جهان فانی را لبیک گفته وبه جاودانگی پیوسته اند. بدین مناسبت عمیق ترین تآثرات قلبی خویش وهمه اعضای شورای اروپایی حزب متحد ملی افغانستان را برای رفیق سلطانی عزیز وهمه خانواده گرامی شان ابراز داشته ،ازخداوندمتعال برای متوفی بهشت برین و برای همه اعضای فامیل ، اقارب و بازمانده گان شان صبرجمیل وشکیبایی استدعا مینمایم .

باحرمت بی پایان

نجیب الرحمن شمال

رئیس شورای اروپایی ح.م.م.ا.

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.