پیام تسلیت هیأت رئیسه حزب متحد ملی و شورای رهبری جبهه ملی مردم افغانستان بمناسبت وفات مرحوم جنرال عبدالقدیر آرش

 we1

پیام تسلیت

هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان

وشورای رهبری جبهه ملی مردم افغانستان

بمناسبت وفات مرحوم جنرال عبدالقدیر آرش

21 حوت 1397

 

باتألم واندوۀ فراوان آگاهی حاصل نمودم که رفیق فرهیخته ، فروتن ، شجیع وشخصیت متبارز سیاسی نیروهای ملی ، مترقی ودموکرات کشور جنرال عبدالقدیر آرش عضو هیأت رئیسه حزب متحد ملی و عضو شورای رهبری جبهه ملی مردم افغانستان امروز مورخ 21 حوت 1397 نسبت مریضی که داشتند، داعیه اجل را لبیک گفته وبه رحمت حق پیوست .

انالله وانا الیه راجعون

مرحوم آرش به عنوان یکتن ازبنیاد گذاران حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان ، همیش نسبت به وحدت مجموع نیروهای ملی ومترقی کشور دریک ساختار واحد سیاسی تاکید میورزید و ایشان عملأ دراین روند گام های متين و خستگی ناپذیر را برداشت. مرحوم آرش بمثابه یک شخصیت متعهد سیاسی، اتحاد وهمبستگی فعالان و اگاهان سیاسی کشور را بخاطر حفظ و حراست منافع علیای کشور وایجاد جامعه دموکراتیک و مدنی ،مرفه و عادلانه ،متجدد و پیشرفته را سرخط مبارزات سیاسی خویش تعین کرده بود . نبود مرحوم آرش ضایعه بزرگیست برمجموع جامعه روشنگری وبل اخص حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان ، میخواهم بدین وسیله تاثرات عمیق قلبی خویشرا خدمت فامیل محترم ایشان وتمام اعضا ورهبری حزب متحد ملی و جبهه ملی مردم افغانستان ابراز نموده وبه روح متوفی اتحاف دعا نمایم .

نورالحق علومی

رئیس حزب متحد ملی افغانستان

ورهبر جبهه ملی مردم افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.