پیام تسلیت شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان

we1

پیام تسلیت وهمدردی شورای اروپایی

حزب متحد ملی افغانستان

مورخ 14 جنوری 2020

(اسناد وارتباط)

بازگشت همه بسوی اوست !

با تآثر وتآلم فراوان اطلاع حاصل نمودم که مادر خانم (خشوی) گرامی رفیق سرور نیازی- مسئول کمیته کاری اتریش حزب متحد ملی افغانستان در داخل کشور چشم ازجهان پوشیده و به رحمت حق پیوسته اند. انالله وانا الیه راجعون . بدین مناسبت مراتب تسلیت و همدردی خویش و همه رفقای شورای اروپایی ح.م.م.ا. را خدمت رفیق نیازی محترم ، خانم گرامی ایشان و همه بازمانده گان شان ابراز داشته ، از بارگاه ایزدمنان برای مرحومه مغفوره بهشت برین و به همه اعضای خانواده واقارب شان صبرجمیل استدعا مینمایم .

با تسلیت مجدد

نجیب الرحمن شمال

رئیس شورای اروپایی ح.م.م.ا.

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.