پیام تسلیت حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان

we1

بنام خداوند توانا ودادگر
پیام تسلیت
حزب متحد ملی وجبهه ملی مردم افغانستان
30 جدی 1398
درجریان ماه های اخیر وضعیت امنیتی کشور بخصوص درشهر کابل وسایر ولایات بوخامت گرائیده است  . گروپ های وحشت ودهشت به قدر کافی مصایب ، خشونت، ظلم و بی عدالتی، خانه و یرانی، آواره گی و شهادت را بالای مردم شریف ما تحمیل نموده اند. این خیلی هم طبعی است جوامعی که دچاربحران های عمیق و فراگیر سیاسی و اجتماعی باشند، ثبات سیاسی وتحکیم پایه های صلح واستقرار امنیت ، همیش در چالش قرار گرفته و نظم پذیری و احترام به حقوق دیگران، دچار نوسان وچالش می شوند. ولی این وظیفه دولت ونیروهای امنیتی کشور است که حداقل درشهرهاییکه وضعیت نسبتأ امن میباشد تدابیر جدی امنیتی شهروندان کشور را اتخاذ نمایند و گروپ های وحشت ودهشت را مورد پیگرد قانونی قرار دهند .
با اندوه وتالم فراوان امروز آگاهی حاصل نمودیم خانمی با سه طفل معصوم اش در حوزه هفتم شهر کابل از جانب گروپ های وحشت ودهشت که این گونه اعمال جزو خصلت تروریست های  معاشخور مربوط ای اس ای پاکستان میباشد ، بیرحمانه به شهادت رسیدند. انالله وانا الیه راجعون
ما درحالیکه این عمل خائینانه را به شدید ترین لحن تقبیح مینمایم و برای شهدای این حادثه بهشت برین وبرای بازمانده گان آن از بارگاه ایزد منان صبر جمیل استدعا مینمائیم ، از مردم شریف خویش صمیمانه تقاضا مینمائیم که هرچه بیشتر اتحاد ، اتفاق و صمیمیت را دربین خویش تقویه نمائیم و درجهت تامین امنیت با نیروهای امنیتی خویش همکار باشیم . تا دیگر هیچ مادری ، پدری ، خواهری وبرادری  داغدار نگردند . ما نباید این گونه اعمال تروریستی و انتحاری را خشونت بنامیم ،زيرا خشونت بعنوان ترمينولوژى روانشناسى برخورد زشت و نابخردانه يك فرد جهت حصول هدف منحصر بخوداش ميباشد .
نورالحق علومی
رئیس حزب متحد ملی ورهبر جبهه ملی مردم افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.