جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید

kk

دفتر اطلاعاتی حزب متحد ملی افغانستان اطلاع میدهد

لطف نموده جهت مطالعه موضوع بالای لینک کلیک نمائید

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.