نجیب الرحمن شمال: زنان دیروز وزنان امروز

 

Ns

دراین اواخر مانند زمان حاکمیت طالبان درکشورما بازهم مسئله زنان ونقش آنان در حیات جامعه به بحث های داغ روز تبدیل شده ،درمورد زنان و نقش انان در حیات جامعه نظریات گوناگون ارائه میگردد. اما متآسفانه که تعدادی برهمان نظریات وعقاید کهنه علیه زنان تآکید داشته ، ازحضور پررنگ زنان درجامعه بیم وهراس دارند. سوالی که دراینجا مطرح میشود اینست که چرا ماباید نقش زنان را در جوامع دیروزی وامروزی با تفاوت های آن مورد بحث قرارنمی دهیم ؟ زن موجودی است که یکجا با مرد زاده شد ، رشد کرد ، مسئولیت پذیرشد، کار کرد و بالاخره حتی به فضا سفرکرد. اینکه چرا زن بیشتر در ممالک اسلامی مورد توجه خاص است و از دیدگاه های متفاوت نسبت به او دیده میشود ، سوال اصلی است که باید به جواب آن پرداخت. حتی اگر دوره قرون وسطایی و مغاره نشینی انسانها را درنظربگیریم ، زن هیچگاه بیکاره ومفت خوارنبوده است. زیرا اگر مردان برای شکار حیوانات و تهیه خوراک برای خانواده های خود مسئولیت داشتند ، زنان نیز مسئولیتهای بزرگی چون تربیت وحفاظت از کودکان ، تهیه غذا وحتی فراهم آوری خواستهای شهوانی مردان را بعهده داشتند و همیشه درکنار مردان شان با همت می ایستادند. با رشد وتکامل جامعه بشری درکنار مردان ، زنان نیز رشد وانکشاف کردند که هرگز نمیتوان آنرا نادیده گرفت. اما با ظهور ادیان درجوامع بشری قیودات خاصی برای زنان وضع گردید که این مشکلات نه تنها در دین مبین اسلام ، بلکه درسایرادیان هم وجود داشته است . یعنی زنانیکه امروز در کشورهای غیر اسلامی به این آزادی وپیشرفت دست یافته اند ، این پیروزی را به ساده گی وآسانی بدست نیاورده ، بلکه سالیان زیادی و نسل های زیادی را قربانی داده اند تا به اینجا رسیده اند. ولی درجوامع اسلامی وبخصوص در کشورهایی دارای رواج های سنتی متآسفانه که زن همیشه سرکوب شده ، اسیر چهار دیواری خانه مانده ، به او القاب بسیار نا پسند مانند سیاه سر ، عاجزه، نافهم …وغیره داده شده است. درحالیکه اکثریت اینگونه قیودات در خود کتاب مقدس مسلمانان یعنی قرآنکریم هم نیامده است که مردان باید بازنان خویش چنین رفتار ناشایسته کنند. اما تعدادی از افراطیون و رهبران به اصطلاح مذهبی با استفاده ازسطح پایین دانش مردم در چنین جوامع ،حقوق زنان را تعبیر نادرست نموده و به نفع خود و تطبیق خواستهای خود دربین جامعه تبلیغ نموده و از مردان میخواهند تا به آن خواست ها جامه عمل بپوشند. درست است که زن دیروز بنابرعوامل محدودی که دربالا از آنها نام بردم ، به نحوی از انحا از رشد وانکشاف معین عمدآ به دور نگهداشته شدند ، ظلم وتعدی را قبول کردند، رنج بردند ، قربانی دادند و صد ها نا ملایمات دیگر را متقبل شدند ، اما امروز که بشریت در قرن 21 زنده گی میکند وهر انسان بالغ، هوشیار و بادرک جوامع مختلف بشری خوب را از بد ، و روا را از ناروا ویا حرام را از حلال بخوبی ازهمدیگر تفریق کرده میتواند ، چرا باید همان شیوه های قرون وسطایی و برخورد های غیر انسانی درمقابل زن را انجام بدهند ؟ درحالیکه زن امروز مانند مرد ازحق تحصیل ، ازحق دفاع ازخود ،ازحق شهروندی، ازحق کار در ادارات، ازحق آزادی بیان ، از ارزش های یک جامعه آزاد وعاری از هرنوع تعصبات بیجا وحق زنده گی کردن در یک جامعه دموکراتیک وده ها امکانات دیگر را با تلاش وزحمات شباروزی بدست آورده است ، ما مردان به کدام حق وانصاف باید درمورد شان حق تلفی نماییم ؟؟ چرا باید آنانرا مانند خود اعضای متساوی الحقوق یک جامعه مرفع ندانیم ؟ ما باید با داشتن کدام امتیاز و برتری جویی مانع رشد فکری و استعدادهای آموزشی و تحصیلی آنان شویم ؟ تعدادی از ما مردان چرا باسوء استفاده از عقاید ومذهب مقدس مردمان پاک تینت علیه زنان به توطئه جویی ، وضع قیودات بی مفهوم و بی معنی ، انواع ظلم وشکنجه مصروف استیم ؟ آیا زنان هست کرده وبنده گان خداوند نیستند وبخاطر اجرای انواع مظالم و شکنجه ها بالا آنان ، ما مردان به دربار خدای خویش جوابگو نیستیم ؟ و ده ها سوال دیگر….

زن امروز چنانچه در بالا ذکرنمودم زن دیروز نیست ، زیرا وقتی مردی بالغ شده وبه تشکیل خانواده می اندیشد باید با یک زن زنده گی مشترک را اغازکند ، همان زن باید برای مرد اولاد به دنیا بیاورد و آنها را تربیه درست نماید ، همان زن است که خانه مرد را زینت ورونق می بخشد، همان زن است که در غیاب مرد همه امورفامیل را بردوش میکشد ، همان زن است که بعد ازختم تحصیل بهترین آموزگاز برای اولادهای ما میشود ، همان زن است که منحیث یک نرس وپرستار دلسوز مردان مریض را در بیمارستان پرستاری میکند ، زن امروز است که دوشادوش مردان در تقویه اقتصاد خانواده سهم میگیرد ، زن امروز است که نصف چرخ اقتصادی جامعه را می چرخاند ، زن امروز در بلند ترین رتبه دولتی قرار داشته وحتی منحیث یک قاضی مدبرفضاوت عادلانه مینماید ، زن امروز منحیث یک داکتر مهربان ودلسوز به تداوی مردان ، زنان ، اطفال وحتی حیوانات می پردازد ، زن امروز بهترین وموفق ترین فروشنده کالاهای تجارتی در بازارهای بزرگ جهانی میباشد ، زن امروز یک راننده بسیارخوب و احتیاط کار است ، زن امروز بهترین پیلوت و فضا نورد است، زن امروز بهترین استاد ورهنمای بی بدیل برای فرزندان خود است، زن امروز بهترین نطاق و موفق ترین گرداننده برنامه های تصویری و صوتی است ، خلاصه در مورد زن امروز هرقدر صحبت کنیم ، بازهم کم است ، زیرا زنان امروز در همه مسایلی اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی وحتی روابط بین الملل دوشادوش مردان کار میکنند ، مالیات می پردازند ، برای بهبود زنده گی تلاش مینمایند وحتی در بسیاری از موارد نسبت به مردان بهترتر و صادقانه تر کار میکنند. بناء زن امروز زن دیروز نیست و آرزو دارم تا مردان امروز هم در مورد زنان امروز نظر به شرایط و مقتضیات عصر نوین و دیدگاه بازتر برخورد نمایند ، آنانرا احترام کرده ومطابق قوانین نافذه کشورهای خود مانع هیچگونه فعالیت قانونی آنان نگردیده ، باعث آزار ، اذیت وشکنجه روحی وفیزیکی آنان نگردند ، زن امروز مادر بامسئولیت است ، خواهر دلسوز است ، همسر مهربان و بازوی قوی یک مرد است ، زن امروز بهترین و دلسوز ترین آموزگار برای همه فرزندان یک جامعه است ، کارمند موفق یک اداره سالم است ، قاضی ، سارنوال وحتی عضو پارلمان ومجلس سنای یک کشور است ، زن امروز بهترین سرباز، افسرباشهامت و حتی جنرال بامورال وشجاع است ، او بهترین عقبگاه مطمین برای یک مرد موفق و باعزت است . چنانچه میگویند ” در عقب هر مرد موفق دست یک زن موفق است “.

به آرزوی موفقیتهای روزافزون زنان ،

بخصوص زنان داغدیده ورنجدیده کشورما !

10 فبروری 2020/ مطابق 21 دلو 1398

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.