اعلاميه حزب متحد ملى وجبهه ملى مردم افغانستان

we1

بنام خداوند توانا ودادگر
اعلامیه
حزب متحد ملی و جبهه ملی مردم افغانستان
3 حوت 1398

متاسفانه کشورما امروزهم در همان دوزخی می سوزد که هیزم آوران در طی 40 سال سپری شده بر روی این آتش ریخته اند. برعلاوه اینکه در سال های اخیر ما شاهد یک سلسله انکشافات در سایر عرصه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کشور بودیم ولی بی ثباتی روز افزون امنیتی مردم ما را شکنچه روحی وفزیکی مینماید .
طوریکه پیداست جنگ اعلان ناشده 40 ساله افغانستان را چنان در غرقاب خطر ناک فرو برده است که امید نجات آن هر روز کمتر و تاریک تر از روز قبل می شود. ولی خوشبختانه مردم شریف ما امید خویشرا ازدست نداده وبه امید روزی زندگی مینمایند که درجامعه صلح تامین ونسل های آینده در فضای امن و ثبات زندگی نمایند .
ما درحالیکه از برقراری کاهش خشونت یک هفته ای بین دولت و نیروهای مسلح مخالف ( طالبان) حمایت مینمائیم ، آرزو داریم تا این روند به تامین صلح و امنیت پایدار درکشور تبدیل گردد . بدون تردید راه نجات کشور در همدستی و همگرایی مردم بادرک وشریف ما نهفته است و این ایدیال زمانی میتواند جامه عمل بپوشد که تمام نیروهای وطنپرست که متیقن برمنافع علیای کشور اند و درحفظ استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی تلاش میورزند مانند تن واحد عمل نمایند . امید دراین فرصت تمام مردم شریف ما در جهت تامین منافع ملی کشور در یک خط قرار گیرند و عوامل باز دارنده وحدت و همبستگی مردم ما را نشانی ودر رفع آن طوری عمل نمایند که حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی ، هویت ملی و افتخارات نیاکان مان حفظ گردد. 

نورالحق علومى
رئیس حزب متحد ملی ورهبر جبهه ملی مردم افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.