پيام تبريكيه حزب متحد ملى وجبهه ملى مردم افغانستان بمناسبت سال نو ١٣٩٩ هجرى شمسى

we1

بنام خداوند توانا ودادگر
پیام تبریکیه
هیأت رئیسه حزب متحد ملی
ورهبری جبهه ملی مردم افغانستان
بمناسبت حلول سال نو ١٣٩٩هجری شمسی

هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان وشورای رهبری جبهه ملی مردم افغانستان نوروز وحلول سال نو ١٣٩٩ هجرى شمسی را به کافه ملت مسلمان و با دیانت کشور تبریک وتهنیت عرض میدارد.
هموطنان عزیز!
مردم رنجدیده ما سال گذشته را در جنگ ، بی ثباتی و عدم رعایت قانون بسربردند ومتاسفانه آنچه به اوضاع تاسف بارسال پار افزود، بحران اعتماد، استفاده ابزاری از تبار ، زبان و قوم، هم دربین مخالفین مسلح دولت وهم دربین نظام سیاسی کشور بود . ولی آنچه مایه امیدواری مردم غرض تامین ثبات وصلح درکشور گردیده توافقات وتفاهمات بین گروپ های مسلح مخالف دولت ( طالبان) و نماینده خاص دولت ایالات متحده امریکا منعقد دوحه است .
ما در حاليكه از هرگونه اقدام و تصاميم كه مانع خونريزى مردم شريف ما در كشور گردد حمايت ميكنيم ، قابل تذكر ميدانم كه نخست بايدتمام ساختار های سیاسی کشور اعم از دولت ،احزاب سیاسی ، نهاد های جامعه مدنی وشخصیت های ملی و احاد اقوام با هم برادرکشور بدون تعصب وبزرگ بینی، اجماع ملی را غرض بیرون رفت ازبحران موجود درکشور شکل دهیم و اختلافات سلیقوی ، سمتی و زبانی را کنار بگذاریم و در دفاع از دست آورد های تقریبأ دو دهه پسین ، دفاع ازحاکمیت ملی ، تمامیت ارضی ، حفظ استقلال ملی کشور در کنارهم قرار گیریم و تمام روند های دموکراسی را مطابق به مولفه های آن درجامعه تحقق ببخشیم .همچنان دولت منتخب کشور بنا به وظایف اش به عنوان آغاز کننده مذاکرات پروسه صلح غرض تامین ثبات و صلح نخست باید با مخالفین سیاسی داخل نظام ومتعاقبأ با مخالفین مسلح خارج نظام به تفاهم وتوافق برسد. تامین صلح در افغانستان بایست معطوف به رفع منازعه، امنیت جامعه و تقویت اعتماد ملی باشد واین پروسه را بايد با رویکردهای نفی جنگ، برقراری عدالت، بکارگیری شریفانه قدرت و امکانات مادی در امر حکومت داری خوب و توسعه پایدارجامعه ، درهم آمیزیم . نه اینکه درچنین وضعیت با ایجاد گویا حکومت موازی حاکمیت دولتی را تضعیف وبه قطب های مختلف تقسیم کرد . این نوع برخورد جایگاه دولت منتخب کشور را در مذاکرات با تحریک طالبان ضربه شدید وارد میکند و موقف طالبان را در پروسه صلح برازنده گی میبخشد و توانمندى داعش را رشد ميدهد. اين امر جفای بزرگ است درحق مردم و کشور مستقل ما، افغانستان .
هموطنان شریف ومعزز
ازیک جانب ما مسیر پروسه صلح را به امیدواری درکشور می پیمائیم ولی ازجانب دیگر کشور وجهان هستی ما دراثر شیوع ویروس کرونا ،کووید 19 در معرض خطر جدی قرار گرفته است. اگرچه شیوع این ویروس کشنده درافغانستان محدود است ولی نباید دولت ومردم عزیزم ما با این پدیده منفی برخورد سطحی نمایند . امید نسیم ملایم ومعطر فصل بهاران عطر افشانی کرده این ویروس کشنده را محوه ورخت کدورت های ناشی از چند دهه جنگ را درکشور عزیز مان برچیند و برای همیش صمیمیت ومحبت جای آنرا احراز کند تا در پرتوآن ما درکشور خود در یک فضای دوستانه وصمیمانه وعاری از هرگونه تشویش به زندگی آرام خویش ادامه دهیم .
با اختنام از فُرصت هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان وشورای رهبری جبهه ملی مردم افغانستان سال ١٣٩٩هجرى شمسی را سال موفقیت ها ، صلح ،ثبات ،امنیت ، سال با سعادت ، رفاه وخوشبختی از بارگاه ایزد متعال برای کافه ملت قهرمان کشور آرزو میکنند .
نورالحق علومی
رئیس حزب متحد ملی و رهبر جبهه ملى مردم افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.