پیام تسلیت شورای اروپائی

پیام تسلیت وغمشریکی

شورای اروپایی حزب متحد ملی افغانستان

بازگشت همه بسوی اوست!

با تآثر واندوه فراوان اطلاع حاصل نمودم که محترمه آصفه جان سروری همسرمرحوم سیدعیسی اوفیانی و خیاشنه محترمه  رفیق گرامی همایون غفاری مسئول کمیسیون تشکیلات شورای اروپایی حزب متحد ملی افغانستان بنابر مریضی ایکه عاید حال شان گردیده بود، بتاریخ 22 فبروری 2021 درکشور شاهی هالند به رحمت حق پیوسته و درهمانجا بخاک سپرده شده اند.                                                           انالله وانا الیه راجعون !

بدینوسیله مراتب تسلیت و غمشریکی قلبی خویش وهمه اعضای شورای اروپایی ح.م.م.ا. را خدمت همشیره گرامی شان محترمه ضیاءجان غفاری ، خانواده های اوفیانی ، غفاری و سایر اقارب شان ابراز داشته ، ازبارگاه ایزدمنان برای مرحومه مغفوره بهشت برین و برای خانواده های گرامی ،همه بازمانده گان و دوستان شان صبرجمیل استدعا مینمایم .  

با احترام

نجیب الرحمن شمال

رئیس شورای اروپایی ح.م.م.ا.

( اسناد و ارتباط / 27 فبروری 2021)

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.