یعقوب هادی: نهال ویب سایت انترنتی مهروطن برثمرباد

yaq

رفقا ی گرانمایه!

اخیرآ اعلامیه شورای مرکزی حزب متحد ملی افغانستان را از طریق صفحات برقی و ایمیل‌های رفقا که ویب سایت انترنتی ارگان نشراتی شورای مرکزی حزب رفیق (حزب متحد ملی افغانستان)را اعلام داشته مطالعه نمودم.در این اعلامیه که اصول نشراتی سایت به وجه بسیار عالی بیان شده تفکر مردم خواهانه و میهن دوستانه آن حزب رفیق در آن بخوبی متجلی است .امیداوارم که چنین خواستی بر بنیاد اندیشه باوری علمی وسنجیده شده در جهت سعادت و بهروزی مردم ما ،پیشرفت وتعالی میهن ما، میتواند این نمایه کهکشانی را به عنوان کانون همخواهی ویگانگی نیرو های هم اندیش مبدل سازد.

راه تان سبز و اراده خدمت ویگانگی رفقا کامیاب باشد

محمد یعقوب هادی

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.