تدویر نشست حضوری اعضای شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان

تدویر نشست حضوری اعضای شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان

تدویرنشست حضوری اعضای شورای اروپایی حزب متحد ملی...

تدویر نشست حضوری اعضای شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان
جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید

جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید

جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر بتاریخ...

جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید
اتل شمس:Is there such a mechanism as FREE TRADE?

اتل شمس:Is there such a mechanism as FREE TRADE?

Is there such a mechanism as FREE TRADE? A short evaluation of German economist of nineteen century, Friedrich List’s critique of free trade. The...
February 03, 2016 in REFLECTIONS
میرعبدالواحد سادات: انسانیت بالاترین ارزش ها

میرعبدالواحد سادات: انسانیت بالاترین ارزش ها

انسانیت بالاترین ارزش ها عزیز خوانندۀ گرامی لطف نموده بالای لینک کلیک...
احمد سعیدی : به رهبران حکومت وحدت ملی

احمد سعیدی : به رهبران حکومت وحدت ملی

  عالی جنابان مردم سخت محروم از امنیت و مظلوم واقع شده در تحقق عدالت و متشتت...
February 03, 2016 in سیاسی
گزارش تصویری محترم نورالحق علومی وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان از حادثه تروریستی امروز

گزارش تصویری محترم نورالحق علومی وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان از حادثه تروریستی امروز

گزارش تصویری محترم نورالحق علومی از حادثه تروریستی امروز عزیز خوانندۀ گرامی لطف...
نجیب الرحمن شمال : سومین نسل قربانی جنگ

نجیب الرحمن شمال : سومین نسل قربانی جنگ

جنگ وخونریزی این دوکلمه نامیمون ونامقدس بیشترازسی سال است که جغرافیایی بنام...
January 25, 2016 in سیاسی
محمد عالم افتخار:آیا انسانیت زابل وبربریت حاکم میشود؟

محمد عالم افتخار:آیا انسانیت زابل وبربریت حاکم میشود؟

در اغلب فیلم ها و دیالوگ های آثار هنری و نیز گفتمان های عادی و عامیانه؛ حینی که...
اعلامیه هیأت تحریر سایت مهروطن بمناسبت وقوع حادثه تروریستی بالای کارمندان تلویزیون طلوع

اعلامیه هیأت تحریر سایت مهروطن بمناسبت وقوع حادثه تروریستی بالای کارمندان تلویزیون طلوع

  اعلامیه هیأت تحریر سایت مهروطن بمناسبت وقوع حادثه تروریستی بالای کارمندان...
ملک ستیز: صلح پروری نیاز اولیه برای افغانستان

ملک ستیز: صلح پروری نیاز اولیه برای افغانستان

پژوهشی، پیرامون چالشها، فرصتها و ظرفیتهای صلح پروری در افغانستان نقدی بر نقش...
January 20, 2016 in سیاسی
اتل شمس :IS The United States winning the war against terrorism

اتل شمس :IS The United States winning the war against terrorism

This paper will discuss the United State’s policy regarding to global war on terrorism as it has evolved over the past fourteen years, it will...
January 20, 2016 in English
تقرر 103 افسر بلند رتبه احتیاط درریاست عمومی محابس وزارت امور داخله کشور

تقرر 103 افسر بلند رتبه احتیاط درریاست عمومی محابس وزارت امور داخله کشور

   محترم نورالحق علومی وزیر امور داخله کشور، در نشستی که امروز با افسران تازه تقرر...

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.