نجیب الرحمن شمال : اشعار منتخب، عید سرباز

نجیب الرحمن شمال : اشعار منتخب، عید سرباز

  عیدسرباز عزیز خوانندۀ گرامی لطف نموده بالای لینک کلیک...
July 16, 2015 in وجیزه،طنز وشعر
عبدالوکیل کوچی: عید رمضان درمیان غم وشادی

عبدالوکیل کوچی: عید رمضان درمیان غم وشادی

می نو یسم پیا م عید انه نغز و فرخنده وصمیمانه خوشيی عید مهم است اما کود لی خوش میان...
July 16, 2015 in سیاسی
احمد سعیدی: مشکل دوبال چه باشه چه پشه

احمد سعیدی: مشکل دوبال چه باشه چه پشه

همه میدانند عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در حال و گذشته یکی از چهره های مطرح در...
July 16, 2015 in سیاسی
نجیب الرحمن شمال :وحدت ویکپارچگی

نجیب الرحمن شمال :وحدت ویکپارچگی

وحدت ویکپارچگی عزیز خوانندۀ گرامی لطف نموده بالای لینک کلیک...
July 13, 2015 in وجیزه،طنز وشعر
احمد سعیدی: به ریشه ها نگاه کنید، نه به شاخه های خشکیده

احمد سعیدی: به ریشه ها نگاه کنید، نه به شاخه های خشکیده

بدون تردید موجودیت هر پدیدۀ اثرات خاص خودرا در عرصه های مختلف زندگی انسانها دارد...
July 13, 2015 in سیاسی
محمد عالم افتخار: پانزده دیدگاه وزین برنوشتار روزه عنعنه ما قبل عصر

محمد عالم افتخار: پانزده دیدگاه وزین برنوشتار روزه عنعنه ما قبل عصر

«روزه؛ عنعنه ماقبل عصرِ کار “اجتماعی شده” است!» سرنامه نوشتار کاوشگرانه و منطقی...
محترم نورالحق علومی وزیر امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان درسفر دوروزه اش به ولایت های فاریاب،سرپل وبلخ

محترم نورالحق علومی وزیر امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان درسفر دوروزه اش به ولایت های فاریاب،سرپل وبلخ

محترم نورالحق علومی وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان در سفر دو روزه اش به...
نجیب الرحمن شمال : درسوگ جلریز وردک

نجیب الرحمن شمال : درسوگ جلریز وردک

        ازجگرصد پاره من خون می چکد                                وزپیکروطن من...
July 06, 2015 in وجیزه،طنز وشعر
رحیم حبیبی : بخش سوم، درک قدرت

رحیم حبیبی : بخش سوم، درک قدرت

برگردان : رحیم حبیبی بخش سوم سوال اقای چامسکی در بحث قبلی تان گذری مختصری بررسوایی...
July 06, 2015 in سیاسی
احمد سعیدی: هفته حادثه آفرین

احمد سعیدی: هفته حادثه آفرین

در هفته های اوایل برج سرطان 1394 چند حادثه واتفاق پیهم رخداد که در سر نوشت ما بی تا...
July 06, 2015 in سیاسی

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.