تدویر نشست حضوری اعضای شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان

تدویر نشست حضوری اعضای شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان

تدویرنشست حضوری اعضای شورای اروپایی حزب متحد ملی...

تدویر نشست حضوری اعضای شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان
جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید

جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید

جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر بتاریخ...

جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید
احمد سعیدی: ممثل سیاست خارجی کشور وزارت خارجه است نه مراجع دیگر

احمد سعیدی: ممثل سیاست خارجی کشور وزارت خارجه است نه مراجع دیگر

چند قبل به نقل از منابع ارگ ریاست جمهوری گزارش شد که طبق فیصلۀ شورای امنیت ملی...
April 16, 2015 in سیاسی
محمد عالم افتخار: ازکشافی درعلم منطق تا نقاشی برسقف شیشه ای

محمد عالم افتخار: ازکشافی درعلم منطق تا نقاشی برسقف شیشه ای

  شُکری به شُکریه بارکزی: نبوغ خواهر ما شکریه بارکزی؛ اخیراً عجب گل کرد که منجر به...
April 13, 2015 in سیاسی
دیدار محترم نورالحق علومی وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان موسس وبنیادگذار حزب متحد ملی افغانستان از قطعه 333 کماندو

دیدار محترم نورالحق علومی وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان موسس وبنیادگذار حزب متحد ملی افغانستان از قطعه 333 کماندو

  محترم نورالحق علومی وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان موسس وبنیاد گذار...
میرعبدالواحد سادات: فقدان دو حاکمیت قانون وعقل

میرعبدالواحد سادات: فقدان دو حاکمیت قانون وعقل

  فقدان دوحاکمیت قانون و عقل عزیز خوانندۀ گرامی لطف نموده بالای لینک کلیک...
April 12, 2015 in سیاسی
محترم نورالحق علومی وزیر امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان موسس وبنیاد گذار حزب متحد ملی افغانستان

محترم نورالحق علومی وزیر امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان موسس وبنیاد گذار حزب متحد ملی افغانستان

وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، نشستی را به هدف بررسی چگونگی وضعیت...
یاسین بیدار : شهادت فرخنده یک نگاۀ دیگر

یاسین بیدار : شهادت فرخنده یک نگاۀ دیگر

  شهادت مظلومانه خواهر ما فرخنده که بتاریخ ۱۷ مارچ ، یعنی ۴ روزقبل از  روزنوروز ...
April 08, 2015 in سیاسی
یاسین بیدار: نگاهی به چهارمین پلنوم 18 مین کمیته مرکزی حزب کمونست چین

یاسین بیدار: نگاهی به چهارمین پلنوم 18 مین کمیته مرکزی حزب کمونست چین

در ماه اوکتوبر سال۲۰۱۴ حزب کمونست چین  ۴ مین پلنوم  هژدهمین کمیته مرکزی خود را...
April 08, 2015 in سیاسی
ریاست اجرائیه کشور: درانتصاب رئیس کمیسیون ویژه تجدید نظر شود

ریاست اجرائیه کشور: درانتصاب رئیس کمیسیون ویژه تجدید نظر شود

ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان مخالفت خویش را با انتصاب شکریه بارکزی به...
April 06, 2015 in سیاسی
محمد عالم افتخار: معنای فاجعه فرخنده: یانادان ،مسلمان نیست، یا مسلمانی ،نادانی است

محمد عالم افتخار: معنای فاجعه فرخنده: یانادان ،مسلمان نیست، یا مسلمانی ،نادانی است

     اَبَر جنایتِ کنار گور سرلشکر «دوشمشیره» جهادی قدیم عرب در کابل (28 حوت سال 1393...
April 06, 2015 in سیاسی
 احمد سعیدی: 1، هیچ افغان ازافغان دیگر2:بی سرنوشتی جوانان غور

احمد سعیدی: 1، هیچ افغان ازافغان دیگر2:بی سرنوشتی جوانان غور

هیچ افغان از افغان دیگر برتر و هیچ افغان از افغان دیگر کمتر نیست از سخنان آقای...
April 06, 2015 in سیاسی

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.