ریاست اجرائیه کشور: درانتصاب رئیس کمیسیون ویژه تجدید نظر شود

ریاست اجرائیه کشور: درانتصاب رئیس کمیسیون ویژه تجدید نظر شود

ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان مخالفت خویش را با انتصاب شکریه بارکزی به...
April 06, 2015 in سیاسی
محمد عالم افتخار: معنای فاجعه فرخنده: یانادان ،مسلمان نیست، یا مسلمانی ،نادانی است

محمد عالم افتخار: معنای فاجعه فرخنده: یانادان ،مسلمان نیست، یا مسلمانی ،نادانی است

     اَبَر جنایتِ کنار گور سرلشکر «دوشمشیره» جهادی قدیم عرب در کابل (28 حوت سال 1393...
April 06, 2015 in سیاسی
 احمد سعیدی: 1، هیچ افغان ازافغان دیگر2:بی سرنوشتی جوانان غور

احمد سعیدی: 1، هیچ افغان ازافغان دیگر2:بی سرنوشتی جوانان غور

هیچ افغان از افغان دیگر برتر و هیچ افغان از افغان دیگر کمتر نیست از سخنان آقای...
April 06, 2015 in سیاسی
محترم نورالحق علومی وزیر امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان موسس وبنیادگذار حزب متحد ملی افغانستان

محترم نورالحق علومی وزیر امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان موسس وبنیادگذار حزب متحد ملی افغانستان

  محترم نورالحق علومی وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان موسس وبنیاد گذار...
احمد سعیدی:1،برای رئیس جمهور ورئیس حکومت اجرائیه وحدت ملی نوشتم 2، خاموشی مرگ است ماهنوز زنده ایم

احمد سعیدی:1،برای رئیس جمهور ورئیس حکومت اجرائیه وحدت ملی نوشتم 2، خاموشی مرگ است ماهنوز زنده ایم

برای رئیس جمهور و رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی نوشتم عالی جنابان پس از تقدیم...
March 30, 2015 in سیاسی
محمد عالم افتخار: بربریت،دربوسه چرچیل،تاخطبه ملانیازی

محمد عالم افتخار: بربریت،دربوسه چرچیل،تاخطبه ملانیازی

  با عرض اعتذار از اینکه تا حدی در عدم مطابقت منجمله به پیام محترم والی بلخ که...
March 30, 2015 in سیاسی
محترم نورالحق علومی وزیرامورداخله جمهوری اسلامی افغانستان موسس وبنیاد گذار حزب متحد ملی افغانستان

محترم نورالحق علومی وزیرامورداخله جمهوری اسلامی افغانستان موسس وبنیاد گذار حزب متحد ملی افغانستان

  محترم نورالحق علومی وزیر امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان موسس وبنیادگذار...
March 29, 2015 in اخبار, سیاسی
محمد ابراهیم سکندری: پاکبازان نستوه

محمد ابراهیم سکندری: پاکبازان نستوه

ازوفات رفیق ، دوست و استاد نهایت عزیز وگرامی ام شفیع امیل (قادری) درست چند ماه...
March 27, 2015 in سیاسی
دکتر ملک ستیز: نگاهی به عملکرد دولت درآتش زدن فرخننده

دکتر ملک ستیز: نگاهی به عملکرد دولت درآتش زدن فرخننده

در قضیۀ فرخنده، نگاه من به حقوق بشر نگاه تخنیکی و حقوقی است. در این نگاه حقوق بشر...
March 27, 2015 in سیاسی
یحیی دبیر: رویداد فاجعه وسرآغاز تحول

یحیی دبیر: رویداد فاجعه وسرآغاز تحول

   هرگاه درطول تاريخ جامعه ى افغانى نظراندازى گردد، جهالت وافراطيت واستفاده...
March 27, 2015 in سیاسی

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.